Monday, June 6, 2011

Ứng dụng phép đối xứng tâm vào bài toán dựng hình

Ung dung phep doi xung tam vao bai toan dung hinh
Ứng dụng phép đối xứng tâm vào bài toán dựng hình. Bài viết của sinh viên Hoàng Nguyên, ĐHSP TP Hồ Chí Minh.
Tải file PDF: Ung dung phep doi xung tam vao dung hinh

No comments:

Post a Comment