Thursday, June 16, 2011

Đề thi thử lần 4 - Đại học Vinh - môn Toán

Đề thi thử lần 4 - Đại học Vinh - môn Toán (kiểm tra chất lượng lớp 12, chuyên Đại học Vinh, lần 4 năm 2011).
  • Tải bản in PDF đề thi môn Toán - lần cuối: Download.
  • Tải bản in ĐÁP ÁN môn Toán - ĐH Vinh - lần cuối: Download
Xem file ảnh chụp đề thi dưới đây (đáp án có trong file PDF).
De thi thu lan 4, Dai hoc Vinh
Đã đăng: Đề thi thử khối chuyên Đại học Vinh lần 1, 2, 3 có đáp án.

No comments:

Post a Comment