Sunday, June 19, 2011

Đề thi môn Toán khối A, B, D - chuyên Lê Quý Đôn, Vũng Tàu - có đáp án

Đề thi môn Toán khối A, B, D - chuyên Lê Quý Đôn, Vũng Tàu - lần 3 (năm 2011). Tất cả đều có đáp án và biểu điểm chấm. Học sinh chuẩn bị thi ĐH 3 khối này có thể dùng để thử sức mình trước thềm kì thi năm nay.
  • Đề và đáp án khối A môn Toán - Lê Quý Đôn, Vũng Tàu: Download
  • Đề và đáp án môn Toán khối B - Lê Quý Đôn, Vũng Tàu: Download
  • Đề và đáp án môn Toán khối B - Lê Quý Đôn, Vũng Tàu: Download
de thi mon toan khoi a b d, le quy don, vung tau
Một phần của đề thi khối B - Lê Quý Đôn - VT. Đề đầy đủ và đáp án có trong các link trên.
Xem thêm: Đề thi thử môn Toán khối A, B lần 1 có đáp án - chuyên Lê Quý Đôn, Vũng Tàu

No comments:

Post a Comment