Friday, June 3, 2011

Đáp án môn TOÁN thi tốt nghiệp 2011

1. ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ MÔN TOÁN - HỆ THPT 2011: Download
2. ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ MÔN TOÁN - HỆ Bổ túc 2011: Download
Đáp án môn TOÁN thi tốt nghiệp 2011, Dap an de thi mon Toan tot nghiep THPT 2011
TOÁN là môn thi thứ 5 của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Đây là môn thi tự luận thứ ba, có thời gian làm bài là 150 phút (bắt đầu 7h30, kết thúc 10h00 ngày 4/6/2011).
  • Đáp án đề thi môn TOÁN tốt nghiệp THPT năm 2011: DOWNLOAD 
  • Đáp án đề thi môn TOÁN tốt nghiệp Bổ túc 2011: DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment