Friday, June 17, 2011

Thi thử Toán, Lý, Hóa của Đại học Vinh (đề và đáp án, lần 4)

Kì thi này diễn ra vào ngày 14/6/2011. Đây là lần thi thử cuối cùng của học sinh khối chuyên ĐH Vinh. BTC sẽ trả bài vào các ngày 20, 21/6/2011 tại Văn phòng của Trường.
Thi thử Toán, Lý, Hóa của Đại học Vinh (đề và đáp án, lần 4)
  • Đề thi và đáp án môn Toán - ĐH Vinh - lần 4: Download
  • Đề thi và đáp án môn Lý - ĐH Vinh - lần 4: Download
  • Đề thi và đáp án môn Hóa - ĐH Vinh - lần 4: Download 
Đã đăng: Đề và đáp án môn Toán lần 1, 2, 3 - ĐH Vinh

    No comments:

    Post a Comment