Sunday, June 26, 2011

Luyện thi CÂU I trong đề thi Đại học khối A, B, D

Chỉ còn một tuần nữa là các thí sinh sẽ bước vào đợt thi đầu tiên (dành cho khối A, V) của kì thi tuyển sinh Đại học năm 2011.
Tài liệu luyện thi Đại học môn Toán được tuyensinhvnn.com cung cấp khá đầy đủ, tuy nhiên nhiều bạn chưa biết cách tìm kiếm tài liệu trên website này. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp các tài liệu giúp học sinh ôn thi câu I trong cấu trúc đề thi Đại học khối A, B, D.
Câu I (2 điểm):
- Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
- Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của hàm số: chiều biến thiên của hàm số; cực trị; giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số; tiếp tuyến, tiệm cận (đứng và ngang) của đồ thị hàm số; tìm trên đồ thị những điểm có tính chất cho trước, tương giao giữa hai đồ thị (một trong hai đồ thị là đường thẳng)...
Để ôn thi phần này, các thí sinh cần có các tài liệu sau đây (click vào các link màu xanh để download):
  1. 33 dạng toán liên quan khỏa sát hàm số (phân dạng và cách giải)
  2. Bộ 50 câu hỏi phụ trong khảo sát hàm số với lời giải chi tiết
  3. Bài toán liên quan khảo sát hàm số (phần I)
  4. Bài toán liên quan khảo sát hàm số (phần II)
  5. Tuyển tập các bài toán khảo sát hàm số trong đề thi ĐH 2002-2010
  6. Đề thi và đáp án môn Toán khối A, B, D từ 2002-2010
  7. Bài tập KHẢO SÁT HÀM SỐ luyện thi Đại học 2012 (mới bổ sung)
  8. Bài toán liên quan khảo sát hàm số ôn thi Đại học 2012 (HAY) (mới bổ sung)

Xem thêm:
Ôn thi CÂU II đề thi Đại học môn TOÁN khối A, B, D / Tài liệu ôn thi ĐH môn Toán theo cấu trúc đề thi.

No comments:

Post a Comment