Monday, June 20, 2011

Đề thi thử môn Hóa lần 7 của Đại học sư phạm Hà Nội

Đề thi thử môn Hóa lần 7 của Đại học sư phạm Hà Nội có đáp án. Kì thi diễn ra vào các ngày 18-19/6/2011. Đề thi này được scan và chia sẻ bởi Vũ Phấn.
Tải de thi thu mon Hoa lan 7 - DHSP Ha noi: Download

Xem thêm: Đề thi thử môn Toán lần 7 của ĐHSP Hà Nội / Đề thi thử môn Vật Lý lần 7 của ĐHSP Hà Nội

No comments:

Post a Comment