Monday, June 27, 2011

Ôn thi CÂU II đề thi Đại học môn TOÁN khối A, B, D

Trước đây, chúng tôi có tổng hợp một số tài liệu luyện thi câu II (câu 2) trong đề thi Đại học môn Toán. Hôm nay tuyensinhvnn.com sẽ bổ sung thêm một số chuyên đề hữu ích cho việc ôn thi câu II đề thi ĐH môn Toán khối A, B, D.
on thi cau ii mon toan, luyen thi cau ii mon toan khoi a b d
Nội dung câu II trong đề thi ĐH khối A năm 2010
Theo cấu trúc đề thi Đại học môn Toán, câu II sẽ chiếm 2 điểm:
Câu II (2 điểm):
- Phương trình, bất phương trình; hệ phương trình đại số.
- Công thức lượng giác, phương trình lượng giác.
Để ôn tập tốt các nội dung trên, thí sinh cần có các tài liệu sau đây:
  1. Kỹ thuật giải nhanh phương trình lượng giác ôn thi ĐH - Nguyễn Thành Long
  2. Phương trình lượng giác trong đề thi Đại học 2002-2010
  3. Phương trình, bpt, hpt vô tỉ luyện thi ĐH - Cao Hoàng Nam
  4. Sử dụng lượng liên hiệp để giải phương trình vô tỉ - Nguyễn Văn Cường
  5. Phương pháp giải hệ phương trình không mẫu mực - Hồ Đình Sinh
  6. Giải phương trình, hệ pt bằng phương pháp đồ thị
  7. Chuyên đề HỆ PHƯƠNG TRÌNH bồi dưỡng học sinh giỏi - Phạm Kim Chung
  8. Các chủ đề luyện thi câu II (khá đầy đủ)
  9. Tài liệu ôn thi câu II đề thi ĐH môn Toán khối A, B, D - Nguyễn Tất Thu
Liên quan đến phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, chúng ta còn một lớp nữa là mũ, logarit. Các năm trước, mũ và logarit không ra ở câu II mà ở câu VIIb. Bạn đọc có thể tìm và download hàng ngàn bài toán mũ và logarit (có lời giải) ở đây.

Xem thêm: Luyện thi CÂU I trong đề thi Đại học khối A, B, D / Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán khối A, B, D năm 2010 (theo cấu trúc đề thi).

No comments:

Post a Comment