Thursday, June 2, 2011

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn ĐỊA LÍ năm 2011 (THPT và GDTX)

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN ĐỊA TỐT NGHIỆP NĂM 2011 CỦA BỘ GD: Download
Dap an de thi mon Dia li, dap an de thi tot nghiep thpt 2011
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2011 môn Địa lí
Địa lý là môn thi tự luận thứ 2, được thi vào buổi thi thứ 3 (trong 6 buổi thi). Các thí sinh có 90 phút để hoàn thành bài thi (bắt đầu lúc 7h30, kết thúc lúc 9h00 sáng ngày 3/6/2011. Các em học sinh 12 có thể xem đáp án môn Địa sớm nhất ở bài viết này.
1. Đáp án đề thi môn ĐỊA tốt nghiệp THPT 2011: DOWNLOAD
2. Đáp án đề thi môn ĐỊA tốt nghiệp Bổ túc 2011: Download

Đã đăng: Đáp án đề thi môn VĂN tốt nghiệp 2011 / Đáp án đề thi tốt nghiệp môn LÝ 2011 / Đề, đáp án ĐỊA LÝ 2010

No comments:

Post a Comment