Wednesday, April 13, 2011

Tỷ lệ chọi ĐH 2010 thực tế và điểm chuẩn các ngành (đầy đủ)

Báo Tuổi Trẻ Online đã thống kê được số thí sinh thực sự đến dự thi vào từng ngành, từng khối của các trường ĐH, CĐ, từ đó tính toán được tỷ lệ chọi ĐH 2010 thực tế, khác với tỷ lệ chọi mà các trường đại học công bố dựa trên hồ sơ đăng kí dự thi .
Ty le choi DH 2010, Ty le choi Dai hoc 2011
Tỷ lệ chọi thực tế này sẽ giúp thí sinh có cái nhìn chính xác hơn trong việc chọn ngành, chọn trường bởi thực tế tuyển sinh hàng năm cho thấy lượng thí sinh đến dự thi bao giờ cũng ít hơn khoảng 20-30 % so với lượng hồ sơ đăng kí ban đầu.

Bên cạnh đó, trong tài liệu dày 45 trang này, chúng tôi cũng cung cấp cho các thí sinh chi tiết điểm chuẩn các tất cả các ngành đào tạo của các trường ĐH năm 2010 để làm cơ sở cho sự lựa chọn của các bạn.

Tải file PDF thống kê tỷ lệ chọi, điểm chuẩn 2010: Download

(Nguồn: Tuổi Trẻ Online)

No comments:

Post a Comment