Thursday, April 28, 2011

Kết quả kỳ thi IOE toàn quốc năm học 2010-2011 khối lớp 9 và khối lớp 5

Kết quả kỳ thi IOE toàn quốc năm học 2010-2011 khối lớp 9 và khối lớp 5 (gồm điểm, thời gian thi, số lần thi của từng thí sinh): Download
ket qua ky thi ioe 2011, lop 5, lop 9, ket qua thi tieng anh tren mang ioe 2011
Kỳ thi IOE dành cho khối lớp 5 và khối lớp 9 cấp toàn quốc đã thành công tốt đẹp ở 55 tỉnh thành trên cả nước. Các Hội đồng thi cấp toàn quốc tại địa phương đã gửi tất cả các văn bản kỳ thi về BTC cấp toàn quốc.
Tổ Thư ký sẽ xem xét tất cả các biên bản phòng thi và các biên bản xử lý sự cố để xác định công nhận hay không công nhận kết quả điểm của các học sinh dự thi.
Các danh sách sắp thứ tự học sinh trên trang ioe.vn chỉ dựa vào các con số về điểm, thời gian thi của 30 vòng, chưa phải là thứ tự xếp hạng của kỳ thi cấp toàn quốc.
Kết quả thi toàn quốc sẽ chỉ dựa vào kết quả vòng 30 và biên bản xác nhận kết quả là hợp lệ.
BTC cấp toàn quốc sẽ họp và trình Bộ trưởng kết quả kỳ thi. Bộ trưởng sẽ quyết định về các giải thưởng tập thể và cá nhân của kỳ thi. Theo kế hoạch, kết quả sẽ có trước ngày 15/5/2011.

No comments:

Post a Comment