Saturday, April 9, 2011

Đề thi Thử ĐH 2011 Hóa, Lý, Sinh, Toán có đáp án

Trong chủ đề Đề thi Thử ĐH 2011, chúng tôi đã post khá nhiều De thi thu DH 2011 các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh . Để bạn đọc tiện theo dõi, bài viết này sẽ hệ thống các đề thi thử tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2011.
De thi thu DH 2011, mon Hoa, mon Ly, mon Toan, mon Sinh

I. Đề thi thử ĐH môn Toán có đáp án

  Bộ đề thi thử ĐH 2011 môn Toán có đáp án
 1. 17 đề luyện thi ĐH cấp tốc 2011 môn Toán
 2. 55 đề ôn thi Đại học 2011 có đáp án của Trần Sĩ Tùng
 3. Bộ 31 đề thi thử ĐH năm 2011 môn Toán có đáp án chi tiết
 4. Bộ 25 đề thi thử 2011 môn Toán (một nửa có đáp án)
 5. Bộ đề thi thử ĐH 2011 có đáp án của Đại học Sư phạm Hà Nội
 6. Bộ đề thi thử ĐH cấp tốc môn Toán năm 2011
 7. Các đề thi thử Đại học trên tạp chí Toán học Tuổi trẻ (Thử sức trước kì thi)
 8. Bộ đề thi thử ĐH 2010 môn Toán có đáp án chi tiết
 9. 35 đề thi thử môn Toán có đáp án năm 2010
 10. 13 đề thi thử Đại học có đáp án môn Toán năm 2010
 11. 16 đề thi thử ĐH từ học mãi có đáp án 2010
 12. Các đề thi thử ĐH môn Toán từ 2002 đến 2009
 13. 24 đề thi thử Đại học môn Toán năm 2009 - Đỗ Đường Hiếu
 14. Tuyển tập đề thi thử Đại học môn Toán có đáp án năm 2009
 15. 123 đề luyện thi Đại học môn Toán 2008
 16. 60 đề ôn thi Đại học môn Toán năm 2008
 17. Đề dự bị Đại học môn Toán từ 2002-2009
 18. Đề luyện thi vào Đại học FPT 2009
 19. Tuyển tập đề "thử sức trước kì thi" trên tạp chí THTT 2003-2009
 20. 5 đề ôn thi Đại học từ báo Tuổi trẻ Online

II. Đề thi thử ĐH 2011 môn Hóa có đáp án

III. Đề thi thử ĐH 2011 môn Lý có đáp án

IV. Đề thi thử ĐH 2011 môn Sinh có đáp án

No comments:

Post a Comment