Tuesday, April 5, 2011

Bài toán khảo sát hàm số trong đề thi Đại học 2002-2010

Tuyển tập các bài toán khảo sát hàm số trong đề thi Đại học 2002-2010 (có đáp số) gồm 4 phần: Khảo sát hàm số và bài toán tiếp tuyến; Cực trị; Sự tương giao giữa các đồ thị; Các bài toán khác.
Khao sat ham so trong de thi dai hoc 2002 - 2010
Tài liệu được biên soạn bởi thầy Nguyễn Tuấn Anh, Sơn Tây, Hà Nội. Link download

Xem thêm: 33 dạng Toán khảo sát hàm số (HAY) / Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan / Bài toán liên quan khảo sát hàm số (Phần 2)

No comments:

Post a Comment