Wednesday, April 20, 2011

Thủ thuật với MathType 6.7a (phần mềm gõ công thức Toán)

Thủ thuật với MathType 6.7a, Hướng dẫn sử dụng MathType 6.7, Phần mềm gõ công thức Toán MathTye 6.7a. Một tập tài liệu của bạn đọc Trương Cẩm Nang (truonglyanal) gửi đăng trên tuyensinhvnn.com.
MathType 6.7, MathType 6.7a, Huong dan su dung MathType
Tải file Huong dan su dung MathType 6.7a: Download

Đã đăng: Download file cài đặt MathType 6.7, 6.5 và 6.0
Tags: Phan mem go cong thuc Toan, MathType 6.7, MathType 6.7a, Huong dan su dung MathType, Cai dat MathType 6.7.

No comments:

Post a Comment