Monday, April 4, 2011

Lịch thi Tốt nghiệp THPT năm 2011

Lich Thi Tot Nghiep THPT Nam 2011
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 diễn ra vào các ngày 2, 3, 4/6/2011 với 6 môn thi bắt buộc (đối với hệ THPT): Ngữ văn, Vật lí, Sinh học, Địa lí, Toán, Ngoại ngữ; trong đó, các môn: Ngoại ngữ, Vật lí, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm.
Với hệ GDTX, các thi sinh phải thi 6 môn: Ngữ văn, Vật lí, Sinh học, Địa lí, Toán, Lịch sử; trong đó, các môn: Vật lí, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm.
Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2011 cụ thể như sau:
a) Giáo dục trung học phổ thông
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
02/6/2011
SÁNG
Ngữ văn
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30

CHIỀU
Vật lí
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
03/6/2011
SÁNG
Địa lí
90 phút
7 giờ 25
7 giờ 30

CHIỀU
Sinh học
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
04/6/2011
SÁNG
Toán
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
CHIỀU
Ngoại ngữ
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
Lịch sử
90 phút
14 giờ 25
14 giờ 30
b) Giáo dục thường xuyên
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
02/6/2011
SÁNG
Ngữ văn
150 phút
7 giờ 25
 7 giờ 30

CHIỀU
Vật lí
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
03/6/2011
SÁNG
Địa lí
90 phút
7 giờ 25
7 giờ 30

CHIỀU
Sinh học
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
04/6/2011
SÁNG
Toán
150 phút
7 giờ 25
 7 giờ 30

CHIỀU
Lịch sử
90 phút
14 giờ 25
14 giờ 30


tuyensinhvnn.com (Nguồn: Bộ GD&ĐT)

No comments:

Post a Comment