Friday, April 22, 2011

Giải đề số 7 trên báo Toán học Tuổi trẻ số 406

Giải đề số 7 trên báo Toán học Tuổi trẻ số 406. Toàn bộ bài giải là của thầy Phạm Tuấn Khải (Đồng Tháp). Tác giả gửi đăng trên tuyensinhvnn.com.
Giai de so 7, thu suc truoc ki thi
Download đề số 7 + lời giải của thầy Phạm Tuấn Khải: Download.

No comments:

Post a Comment