Friday, April 1, 2011

Tài liệu ôn thi Tốt nghiệp môn Toán THPT năm học 2010 - 2011

Tài liệu ôn thi Tốt nghiệp môn Toán THPT năm học 2010-2011 gồm 21 chuyên đề Toán 12. Trong mỗi chuyên đề, có tóm tắt lý thuyết, các dạng Toán và phương pháp giải, baid tập tự rèn luyện có đáp số. Đặc biệt hữu ích cho Học sinh 12 và giáo viên Toán THPT.
21 chuyen de on thi tot nghiep thpt mon Toan 2011
Tải file PDF (24 trang, 301 KB): Download On Thi Tot Nghiep THPT mon Toan 2010-2011

Đã đăng: 60 đề thi thử tốt nghiệp THPT 2010-2011 có đáp số / 100 đề ôn thi tốt nghiệp THPT / Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán 2010

No comments:

Post a Comment