Sunday, April 10, 2011

Hình học 10, 11, 12 toàn tập (Chuyên đề Luyện thi Đại học 2011)

Hình học 10, 11, 12 toàn tập (Chuyên đề Luyện thi Đại học 2011). Tài liệu dày 45 trang, bao gồm tất cả các vấn đề nằm trong chương trình môn Hình học ở THPT, từ Hình hoc phẳng, Phương pháp tọa độ trong không gian đến Hình học không gian thuần túy. Nội dung chính bao gồm lý thuyết, các dạng toán, đề bài tập, tuyển tập các bài toán hình học trong các đề thi Đại học,...
Hinh hoc 10, 11, 12 luyen thi Dai hoc 2011
Tải file PDF ở đây: Download Chuyen de Hinh hoc 10, 11, 12 Luyen thi dai hoc 2011

Xem thêm: Chuyên đề HÌNH HỌC PHẲNG luyện thi ĐH / Chuyên đề HHKG luyện thi ĐH / Các bài toán hình học trong đề thi ĐH 2002-2010

No comments:

Post a Comment