Friday, April 22, 2011

Tích phân hàm "nhị phân thức" - Nguyễn Thành Long

Tích phân hàm "nhị phân thức", chuyên đề ôn thi Đại học môn Toán của thầy Nguyễn Thành Long, Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Tác giả gửi đăng trên website Toán học tuyensinhvnn.com.
tich phan on thi dai hoc 2011

Tải file PDF: Download Tich phan ham nhi phan thuc

Xem thêm: Giải toán tích phân bằng nhiều cách / Các chuyên đề TÍCH PHÂN ôn thi Đại học 2011

No comments:

Post a Comment