Monday, April 4, 2011

Đề cương ôn tập Toán 9 học kì 2

De Cuong On Tap Toan 9 Hoc Ki 2 II
Đề cương ôn tập Toán 9 học kì 2 năm học 2010-2011 gồm có 2 phần: Đề bài tập tự luyện và 7 đề thi thử (tự luận, trắc nghiệm, ma trận, đáp án). Học sinh lớp 9 và giáo viên Toán THCS có thể dùng làm tư liệu tham khảo.
Tải file Đề cương môn Toán lớp 9 học kỳ 2 (HK II): Download

Đã đăng:

No comments:

Post a Comment