Monday, April 25, 2011

Giải và bình luận đề thử sức trước kỳ thi số 7 (THTT 406)

Trong bài viết Giải đề thi thử số 7 trên THTT 406, chúng tôi đã giới thiệu 2 lời giải của thầy Phạm Tuấn Khải và nhóm HS 12A1 - THPT Dân tộc nội trú Thái Nguyên. Bài viết này sẽ giới thiệu lời giải (bằng nhiều cách) và bình luận đề thử sức trước kỳ thi số 7 (THTT 406) của thầy Nguyễn Thành Long, Bỉm Sơn, Thanh Hóa.
Tải file PDF ở đây: Download

No comments:

Post a Comment