Thursday, March 17, 2011

Tích phân từng phần trong đề thi tuyển sinh Đại học

Tích phân từng phần trong đề thi tuyển sinh Đại học, chuyên đề ôn thi Đại học 2011 của thầy Nguyễn Thành Long - Thanh Hóa, gửi đăng trên tuyensinhvnn.com.
Tài liệu này có nhiều ví dụ có lời giải và những nhận xét giúp học sinh biết cách tính tích phân từng phần một cách nhanh chóng.
Tich phan tung phan, de thi dai hoc, luyen thi dai hoc 2011
Tải file PDF ở đây: Tich phan tung phan trong de thi Dai hoc

Xem thêm: Mẹo tính nhanh Tích phân từng phần / Tuyển tập các bài toán Tích phân trong đề thi Đại học 2002-2010 / Bài tập Nguyên hàm, Tích phân có lời giải.

No comments:

Post a Comment