Monday, March 14, 2011

Quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2011 (hệ chính quy)

Quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2011 (hệ chính quy) được Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành, bao gồm 2 Thông tư số 11/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 là Thông tư sửa đổi, bổ sung sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010.
Quy che tuyen sinh Dai hoc 2011, Qui che tuyen sinh DH 2011
Phần đầu tài liệu này cũng hướng dẫn cho thí sinh tìm kiếm thông tin hữu ích một cách nhanh gọn, chính xác và tiết kiệm tiền, tiết kiệm thời gian không phải đọc hết tất cả.
Khi mở tài liệu, thí sinh có thể tìm các thông tin liên quan trực tiếp đến mình bằng cách tìm kiếm (ấn Ctrl F) với từ khóa “thí sinh”. Từ khóa “thí sinh” đã có màu xanh và in đậm để thí sinh dễ nhận biết đâu là chỗ liên quan đến mình.
Tải file word (59 trang): Download Quy che Tuyen sinh Dai hoc, Cao dang (DH, CD) 2011

No comments:

Post a Comment