Wednesday, March 30, 2011

Đề cương ôn tập Toán 8 học kì 2 năm học 2010-2011

Đề cương ôn tập Toán 8 học kì 2 năm học 2010-2011: Download
De cuong on tap Toan 8, Hoc ky 2, On tap mon Toan lop 8
Tài liệu được biên soạn bởi thầy Mai Trọng Mâu, THCS Nguyễn Đình Chiểu. Bộ đề cương gồm có lý thuyết, các dạng toán và cách giải, ví dụ có lời giải, bài tập tự rèn luyện.
Download file PDF theo link trên (Mediafire, 10 trang).

No comments:

Post a Comment