Wednesday, March 23, 2011

Giải Đề thi thử ĐH 2011 số 6 trên báo Toán học và Tuổi trẻ số 405 (3/2011)

Đề số 6 trên THTT số 405 là của thầy Đỗ Bá Chủ, người đã gửi một số tài liệu đăng trên tuyensinhvnn.com. Bài giải Đề thi thử ĐH 2011 số 6 trên báo Toán học và Tuổi trẻ số 405 (tháng 3/2011) là của thầy Phạm Tuấn Khải. Tác giả gửi đăng trên tuyensinhvnn vào ngày hôm qua (23/03).
De thi thu DH 2011, Toan hoc tuoi tre 405
Tải toàn bộ lời giải đề số 6 (chi tiết, 7 trang, 412.8 KB in RAR, final): Download

Đã đăng: Đề thi thử DH 2011 số 1, 2, 3 trên THTT / Đề số 4 / Đề số 5

No comments:

Post a Comment