Thursday, March 10, 2011

Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10, 11, 12 năm học 2010-2011

Bài viết này sẽ giới thiệu bộ Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10, 11, 12 năm học 2010-2011. Các khung ma trận này được soạn thảo bởi thầy giáo Trần Sĩ Tùng, Quy Nhơn. Ma trận đề rất chi tiết, có diễn giải. Giáo viên Toán THPT có thể dùng để tham khảo trong việc soạn đề thi học kì 2 năm học này.
Ma tran de thi Toan 10 11 12, ma tran de kiem tra mon Toan
Tải file word: Ma tran de kiem tra hoc ki 2 Toan 10, 11, 12

Xem thêm: Đề cương và đề thi học kì 2 Toán 12 / Bộ 34 đề thi học kỳ 2 Toán 11 / Đề cương ôn tập Toán 10 - học kì 2.

No comments:

Post a Comment