Wednesday, March 30, 2011

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2010-2011

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2010-2011 được biên soạn bởi các giáo viên Toán trường THCS (cấp 2) Nguyễn Đình Chiểu. Nội dung bao gồm hệ thống lý thuyết và bài tập để học sinh lớp 7 có thể củng cố kiến thức, chuẩn bị tốt cho kì thi sắp đến.
DE CUONG ON TAP TOAN LOP 7 HOC KI 2
Download file PDF: Download DE CUONG ON TAP TOAN 7 HOC KY 2 (2010-2011)

No comments:

Post a Comment