Wednesday, March 23, 2011

6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2011: Toán, Văn, NN, Lý, Sinh, Địa

Cách đây ít phút, Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Theo đó, đối với hệ Giáo dục Trung học phổ thông, 6 môn thi chính thức là: Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ, Vật Lý, Sinh học, Địa lý.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 được tổ chức vào các ngày 02, 03 và 04 tháng 6 năm 2011 với 6 môn thi bắt buộc.

1. Đối với Giáo dục trung học phổ thông

Thi 6 môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Vật lí, Sinh học, Địa lí; trong đó, các môn: Ngoại ngữ, Vật lí, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật; thí sinh không theo học hết chương trình trung học phổ thông hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy-học thì được thi thay thế bằng môn Lịch sử (thi theo hình thức tự luận).

2. Đối với Giáo dục thường xuyên

Thi 6 môn: Ngữ văn, Toán, Vật lí, Sinh học, Lịch sử, Địa lí; trong đó, các môn: Vật lí, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm.

Năm nay, Bộ GD-ĐT công bố 6 môn thi sớm hơn dự kiến khoảng 1 tuần.

No comments:

Post a Comment