Saturday, March 12, 2011

Khi nào nghĩ đến ứng dụng đạo hàm?

Trong các đề thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng thường xuyên xuất hiện các bài toán có thể giải được nhờ ứng dụng đạo hàm (Câu 5 - trong cấu trúc đề thi Đại học). Bài viết này giúp các bạn nắm vững một số dạng toán sử dụng đạo hàm như là một công cụ hữu hiệu.
1. Trong các bài toán về nghiệm của phương trình mà tham số độc lập với ẩn hoặc biến đổi phương trình, đặt ẩn phụ để đạt được điều này thì các bạn hãy nghĩ đến việc sử dụng đạo hàm.
2. Để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên một miền nào đó mà có thể dùng đạo hàm để xét chiều biến thiên của hàm số đó thì đạo hàm là một công cụ tốt. Có những hàm số mà sau phép biến đổi biến số đưa về hàm số đơn giản hơn cũng có thể sử dụng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
3. Công cụ đạo hàm còn được dùng nhiều trong việc chứng minh một số dạng toán bất đẳng thức.
Download file PDF ở đây: Ung dung dao ham giai de thi Dai hoc

No comments:

Post a Comment