Wednesday, March 23, 2011

Phương trình mặt phẳng, mặt cầu, đường thẳng trong không gian Oxyz

Chuyên đề: Phương trình mặt phẳng, mặt cầu, đường thẳng trong không gian Oxyz. Tài liệu dùng cho LTĐH 2011.
Phương trình mặt phẳng, mặt cầu, đường thẳng trong không gian Oxyz
Tác giả: Nguyễn Thành Long, GV Toán THPT - Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Thầy Long gửi đăng trên tuyensinhvnn.com.
Tải file PDF (88 trang - 1,5 MB - Mediafire): Phuong trinh mat phang, mat cau, duong thang

No comments:

Post a Comment