Sunday, March 27, 2011

Tài liệu Tập huấn Ma trận đề kiểm tra và đề thi của Bộ (có sản phẩm của các đoàn)

Tài liệu Tập huấn Ma trận đề kiểm tra và đề thi của Bộ GD-ĐT và sản phẩm: Download
Đã đăng: Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10, 11, 12
Trong thời gian qua, các kì thi ở các cấp chưa đổi mới còn nặng về kiến thức, nhẹ về năng lực thực hành vận dụng. Để đổi mới thi, không thể như những năm qua thiên về mặt tổ chức nghiêm túc, mà cần tiến tới thi có đánh giá thực chất, vì vậy, tất yếu phải ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ngay trong năm học, từ thay đổi dạy và kiểm tra đánh giá trong năm học để kết nối kéo theo đổi mới thi và ngược lại cho điều chỉnh dạy và học.
Tai lieu tap huan MA TRAN DE KIEM TRA DE THI
Khung ma trận đề kiểm tra  (tuyensinhvnn.com)
Năm học 2010-2011 là năm học khởi đầu ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo: không ban hành cấu trúc đề thi, yêu cầu đề kiểm tra, đề thi phải có 50% nội dung ở mức nhận thức thông hiểu và vận dụng; đề kiểm tra, đề thi phải căn cứ ma trận đề được xây dựng dựa theo Chuẩn kiến thức kĩ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; đề kiểm tra học kì, đề thi tuyển sinh, đề thi tốt nghiệp 100% là câu hỏi, bài toán tự luận.

Tập tài liệu bồi dưỡng này nhằm hỗ trợ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên thống nhất nhận thức và thực hiện kiểm tra, thi đi kèm đánh giá, cốt lõi chất lượng của đề kiểm tra, đề thi là câu hỏi và bài toán theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình giáo dục phổ thông. Việc chọn lựa câu hỏi, bài toán cho đề kiểm tra, đề thi căn cứ trên ma trận đề và thư viện câu hỏi, bài tập đã xây dựng được.
Tải bộ tài liệu Tập huấn Ma trận đề kiểm tra của ông Nguyễn Thế Thạch (chuyên viên môn Toán của Bộ GD-ĐT) và sản phẩm của các nhóm thực hiện tại Đồ Sơn, Đà Nẵng, Tp. HCM: Download
Tags: Ma tran de kiem tra, Tai lieu tap huan Ma tran de thi, Khung ma tran de kiem tra

No comments:

Post a Comment