Monday, March 7, 2011

Thi HSG Quốc gia 2011: Đáp án và đề thi chính thức các môn còn lại

Trong bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu đáp án và đề thi chính thức môn Toán trong kì thi HSG Quốc gia 2011. Bài viết này sẽ cung cấp đáp án chi tiết đề thi các môn còn lại, bao gồm: Vật Lý, Hóa hoc, Sinh học, Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung và Tin học.
Đáp án đề thi chính thức kì thi HSG Quốc gia 2011
Download tại đây: Dap an De thi HSG Quoc gia 2011 mon Ly, Hoa, Sinh, Tin, Van, Su, Dia, Tieng Anh, Phap, Trung, Nga

No comments:

Post a Comment