Sunday, May 1, 2011

Tạo kí hiệu cung lượng giác trong Word 2007 với MathType 6x

Tạo kí hiệu cung lượng giác trong Word 2007 với MathType 6x. Bài viết của thầy Đinh Ngọc Quang, Giáo viên trường PT.DTNT tỉnh Bình Thuận.
ki hieu cung luong giac, MathType, Word 2007
Tạo kí hiệu cung lượng giác (có mũi tên) trong MathType
Tải file hướng dẫn chi tiết ở đây: Download

No comments:

Post a Comment