Thursday, May 19, 2011

36 đề thi thử Đại học môn Hóa (phần III: 16 đề)

36 de trac nghiem mon hoa hoc phan III, 16 de
36 đề thi thử Đại học môn Hóa (phần III: 16 đề) gồm:
  • Các đề từ 21-30 trong bộ 36 đề: Download
  • Các đề từ 31-36 trong bộ 36 đề: Download
Đã đăng: Phần I (10 đề, từ 1-10) / Phần II (10 đề, từ 11-20) / 30 đề thi thử ĐH môn Hóa 2011.

No comments:

Post a Comment