Saturday, May 14, 2011

Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 chuyên Trần Phú - Hải Phòng

de thi vao lop 10 chuyen tran phu hai phong, mon toan
Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 chuyên Trần Phú - Hải Phòng năm học vừa rồi (2010 - 2011). Tài liệu giúp học sinh có định hướng khi ôn tập thi vào lớp 10 năm nay.
Tải đề và đáp án môn Toán tuyển sinh lớp 10 chuyên ở Hải Phòng: Download

No comments:

Post a Comment