Sunday, May 22, 2011

Giáo trình Sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học Toán - Trịnh Thanh Hải

Giáo trình Sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học Toán - Trịnh Thanh Hải. Gồm có 3 phần chính: Sử dụng phần mềm Graph, Cabri Geometry, Maple trong dạy học Toán.
su-dung-phan-mem-ho-tro-day-hoc-toan.png
Với mục tiêu khiêm tốn là cung cấp những thông tin ban đầu để bạn đọc có thể khai thác các phần mềm vào công việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu toán học, chúng tôi mạnh dạn biên soạn giáo trình:SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ DẠY HỌC TOÁN. Giáo trình được biên soạn trước mắt sẽ là tài liệu học tập cho sinh viên chuyên ngành toán; tin sau đó có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên THPT và học viên cao học và những người quan tâm đến việc khai thác các phần mềm toán.
Tải giáo trình này tại đây: Su dung phan mem ho tro day hoc Toan

No comments:

Post a Comment