Sunday, May 22, 2011

Hướng dẫn giải đề số 8, THTT 5.2011 (407)

Hướng dẫn giải đề số 8, THTT 5.2011 (407), của nhóm học sinh lớp 12a1, THPT Dân tộc Nội trú Thái Nguyên. Được gửi đến tuyensinhvnn.com cách đây 4 ngày từ bạn Thanh Luong (luongthanhtn@gmail.com). Đây chỉ là lời giải tham khảo và do giải nhanh nên có thể còn thiếu sót.
Các bạn đọc lời giải và cho góp ý vào mục nhận xét: Download

Đề số 8 trên Toán học Tuổi trẻ đã đăng ở đây.

No comments:

Post a Comment