Friday, May 6, 2011

Đề thi ĐH môn Toán theo chủ đề - tổng hợp bởi Nguyễn Tuấn Anh

Đề thi ĐH môn Toán theo chủ đề (từ 2002-2010) - tổng hợp bởi thầy Nguyễn Tuấn Anh, THPT Sơn Tây, Hà Nội. Tác giả gửi đăng trên tuyensinhvnn.com. Tuyển tập gồm 39 trang với đề và đáp số, gồm có các mục sau:
Chương 1. PT, HPT, BPT, hệ bất phương trình
Chương 2. Bất đẳng thức
Chương 3. Hình học phẳng
Chương 4. Tổ hợp và số phức
Chương 5. Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan
Chương 6. Hình học không gian
Chương 7. Tích phân và ứng dụng
Download file PDF (soạn thảo bằng TeX): Download

No comments:

Post a Comment