Tuesday, May 24, 2011

500 bài toán ôn thi vào lớp 10

500 bài toán ôn thi vào lớp 10 năm 2011 gồm 2 phần: Đại số và Hình học. Trong đó phần Hình học gồm 110+ bài toán, phần còn lại dành cho các bài toán số gồm các chủ đề: Rút gọn biểu thức, giải bài toán bằng cách lập phương trình,...
Tải tuyển tập này tại đây: Download 500 bai toan on thi vao lop 10 (nam 2011).

Xem thêm: Bộ đề thi vào lớp 10 / Tuyển tập đề thi vào lớp 10 từ trước tới nay.

No comments:

Post a Comment