Thursday, May 12, 2011

11 chuyên đề Dao động cơ học (ôn thi Đại học môn Vật lý)

11 chuyên đề Dao động cơ học - tài liệu được thầy Nguyễn Thành Long (Thanh Hóa) sưu tầm, biên soạn dùng để ôn thi Đại học môn Vật lý. Gồm có các chuyên đề sau:
dao dong co hoc, on thi dai hoc mon vat ly
CHUYÊN ĐỀ 1,2. BÀI TOÁN CƠ BẢN VÀ BÀI TOÁN THỜI GIAN
CHUYÊN ĐỀ 3. BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI QUÃNG ĐƯỜNG
CHUYÊN ĐỀ 4. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG LƯỢNG
CHUYÊN ĐỀ 5. BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI CÁC LỰC
CHUYÊN ĐỀ 6. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHU KÌ
CHUYÊN ĐỀ 7,8: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 
CHUYÊN ĐỀ 9. BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI TỔNG HỢP DĐ
CHUYÊN ĐỀ 10. BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI ĐỒ THỊ
CHUYÊN ĐỀ 11. BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI CHIỀU DÀI CON LẮC LÒ XO

Tải tài liệu ở đây:  Phuong phap giai Toan Dao dong co hoc (on thi Dai hoc)

No comments:

Post a Comment