Saturday, May 28, 2011

Tài liệu ôn thi Olympic Toán sinh viên phần Giải tích

Tài liệu ôn thi Olympic Toán sinh viên phần Giải tích, gồm 76 bài tập có lời giải xoay quanh 3 vấn đề: Liên tục, Khả vi, Khả tích. Biên soạn bởi bạn Văn Phú Quốc, sinh viên khoa Toán khóa 07, ĐH Quảng Nam. Tác giả gửi đăng trên tuyensinhvnn.com.
On thi olympic toan sinh vien, giai tich
Tải file PDF ở đây: On thi Olympic Toan Sinh vien phan Giai tich.

Xem thêm: Tài liệu ôn thi Olympic Toán sinh viên của ĐHSP Huế / Bộ đề thi Olympic sinh viên Việt Nam và thế giới.

No comments:

Post a Comment