Thursday, May 26, 2011

Đề thi thử môn Tiếng Anh khối D 2011 chuyên Phan Bội Châu và chuyên ĐHSP Hà Nội

Đề thi thử môn Tiếng Anh khối D 2011 của trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và khối chuyên ĐHSP Hà Nội. Tất cả đều có đáp án.
  • Đề thi thử ĐH 2011 môn Anh khối D - chuyên Phan Bội Châu - có đáp án: Download
  • Đề thi thử môn tiếng Anh khối D 2011 có đáp án - chuyên ĐHSP Hà Nội: Download
Xem thêm: Đề thi thử ĐH 2011 môn tiếng Anh khối D / 30 đề thi môn tiếng Anh (1500 câu hỏi trắc nghiệm).

No comments:

Post a Comment