Tuesday, May 17, 2011

Đề số 8 trên báo Toán học Tuổi trẻ tháng 5/2011 (số 407)

Đề số 8 trên báo Toán học Tuổi trẻ tháng 5/2011 (số 407), được thầy Phạm Tuấn Khải đánh máy và gửi đăng trên tuyensinhvnn.com.
de-so-8-thu-suc-thang-5-2011.png
Đề được soạn theo cấu trúc của Bộ, nội dung phù hợp với các bạn thí sinh đang ôn thi khối A, B, D.
Tải về: De thu suc truoc ki thi so 8 tren Toan hoc Tuoi tre thang 5/2011.

Xem thêm: Thử sức trước kì thi: Đề số 1, 2, 3 - Đề số 4 - Đề số 5 - Đề số 6 - Đề số 7.

No comments:

Post a Comment