Monday, July 11, 2011

Tuyển sinh 10 Chuyên Trà Vinh 2011-2012 (Toán chung và Toán chuyên)

Bộ đề thi môn Toán Tuyển sinh 10 Chuyên Trà Vinh (Toán chung và Toán chuyên) năm học 2011-2012. Được gửi tới tuyensinhvnn từ bạn có email: plphcloc@gmail.com. Cảm ơn sự đóng góp của bạn.
Tải file: De tuyen sinh 10 chuyen Tra Vinh mon Toan (2 đề)

Một trong 2 đề Toán vào lớp 10 chuyên Trà Vinh. Bản in của 2 đề download theo link trên

No comments:

Post a Comment