Saturday, July 9, 2011

Đáp án môn TIẾNG ANH, môn VĂN, môn TOÁN khối D năm 2011

Đáp án môn TIẾNG ANH, môn VĂN, môn TOÁN khối D năm 2011. Dap an de thi dai hoc mon Tieng Anh 2011, Dap an de thi mon Toan khoi D nam 2011, mon Van khoi D 2011.
1. Đáp án môn TOÁN khối D 2011: Download
2. Đáp án môn VĂN khối D 2011: Download
3. Đáp án môn TIẾNG ANH (và các ngoại ngữ khác) khối D 2011: Download

Xem thêm: Toàn bộ đề thi Đại học, Cao đẳng có đáp án

No comments:

Post a Comment