Saturday, July 9, 2011

Đáp án đề thi Đại học khối A, B, C, D năm 2011

Tags: Dap an de thi Dai hoc khoi B 2011, De thi Dai hoc khoi D 2011, De thi DH khoi C 2011
Đáp án đề thi Đại học khối A, B, C, D năm 2011 chính thức của Bộ Giáo dục Đào tạo và các bài gợi ý giải mà tuyensinhvnn đã cung cấp ngay sau các buổi thi. Đã có ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ TẤT CẢ CÁC MÔN, CÁC KHỐI lúc 15h30 chiều nay (10/7/2011). Các bạn download theo các link tương ứng.

1. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2011

Đáp án chính thức của Bộ Lời giải gợi ý
ToánToán
Vật LýVật Lý
HóaHóa

2. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2011

Đáp án chính thức của Bộ Lời giải gợi ý
SinhSinh
ToánToán
HóaHóa

3. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2011

Đáp án chính thức của Bộ Lời giải gợi ý
VănVăn
SửSử
ĐịaĐịa

4. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2011

Đáp án chính thức của Bộ Lời giải gợi ý
VănVăn
ToánToán
Ngoại ngữNgoại ngữ
Đáp án khối B 2011 môn Toán. Bản đầy đủ các môn download theo link ở trên

No comments:

Post a Comment