Friday, July 15, 2011

Đề thi Cao Đẳng khối A, B, C, D 2011 và đáp án chính thức của Bộ


Đề thi Cao Đẳng khối A, B, C, D 2011 và đáp án chính thức của Bộ, Bộ vừa công bố lúc 13h30 ngày 16/7/2011. Tải về trọn bộ đề thi và đáp án:
  1. KHỐI A (TOÁN LÝ HÓA): DOWNLOAD 
  2. KHỐI B (TOÁN SINH HÓA): DOWNLOAD 
  3. KHỐI C (VĂN SỬ ĐỊA): DOWNLOAD 
  4. KHỐI D (TOÁN VĂN ANH): DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment