Monday, July 11, 2011

Tạo Favicon cho Blogspot - một chức năng mới của Blogger

Hôm nay đăng nhập vào Blogger thì thấy ở phần Design > Page Elements có thêm một ô trên cùng. Ô này chứa chức năng tạo Favicon cho Blogspot.
Dùng chức năng này, favicon sẽ hoạt động 100%, chứ không bị thay thế bởi logo của Blogger như trước đây.
Các bước thực hiện như sau:
Bước 1. Vào Design > Page Elements, bấm vào chữ "Edit" ở ô "Favicon"
Bước 2. Chọn "duyệt" để upload file favicon.ico mà bạn đã tạo sẵn để làm favicon cho website của mình (kích thước 16x16).
Sau khi upload, nhấn "SAVE" để hoàn tất việc tạo favicon cho blog của bạn.
Favicon của tuyensinhvnn.com (chữ M màu xanh bên góc trái)

Chúc bạn thành công!

P.S. Để tạo 1 file favicon.ico, trước hết bạn tạo 1 file ảnh có đuôi .png, .jpg,... và có kích thước 16x16px. Sau đó đổi đuôi file đó thành .ico là xong.

No comments:

Post a Comment