Tuesday, July 5, 2011

Giải bằng nhiều cách đề thi môn Toán khối A năm 2011

Giải đề thi môn Toán khối A bằng nhiều cách (Tuyển sinh Đại học năm 2011). Bài viết này sẽ giới thiệu một số cách giải khác nhau cho 2 câu Đại số phân loại học sinh: Câu II-2 và Câu IV. Các lời giải được các thành viên diễn đàn math.vn hoàn thành sau khi đề thi được đưa lên mạng.
2 cách giải cho câu II-2 (câu hệ phương trình):

2 cách giải cho câu IV (giá trị nhỏ nhất - bất đẳng thức):

No comments:

Post a Comment