Thursday, July 14, 2011

Đáp án đề thi Cao Đẳng năm 2011: môn TOÁN khối A, khối B, khối D

Từ năm 2008, Bộ Giáo dục tổ chức kì thi Cao đẳng theo phương thức "3 chung". Đối với hệ Cao đẳng, đề thi môn Toán của 3 khối A, B, D là giống nhau (chứ không tách biệt như kì thi ĐH) và thi cùng một buổi. Năm nay các thí sinh khối A, B, D thi môn Toán vào chiều ngày 15/7/2011.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp đến các thí sinh lời giải gợi ý và đáp án chính thức môn TOÁN của Bộ Giáo dục - Đào tạo.
1. Xem đề thi và lời giải gợi ý môn Toán Cao đẳng khối A, B, D 2011: Download
(Lưu ý: 3 khối A, B, D thi chung 1 đề)
2. Đáp án môn Toán thi Cao đẳng khối A, B, D 2011 chính thức của Bộ: Download
Đã đăng: Đáp án Cao đẳng Lý A 2011, Sinh B 2011: http://www.tuyensinhvnn.com/2011/07/ap-e-thi-cao-ang-mon-ly-khoi-nam-2011.html

Xem lại: Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A - B - C - D 2010 của Bộ

No comments:

Post a Comment